Όροι και Προϋποθέσεις

1. Μπορεί κάποιος να με υποχρεώσει να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα EAP;

Όχι, η συμμετοχή σας είναι εντελώς εθελοντική. Ακόμα και αν επικοινωνήσατε με την Pulso μετά την παραπομπή ενός μέλους της οικογένειας, συναδέλφου ή επόπτη, στο τέλος εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

2. Είναι εμπιστευτική η πλατφόρμα EAP;

Απολύτως. Η πλατφόρμα EAP εξασφαλίζει αυστηρή εμπιστευτικότητα. Ο εργοδότης σας, ο προϊστάμενός σας, οι συνάδελφοί σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας δεν θα ειδοποιηθούν για το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα EAP ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της. Οι σύμβουλοι του δικτύου συμβούλων του EAP δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο. Ο σύμβουλός σας δεν θα μοιραστεί καμία πληροφορία σχετικά με εσάς ή τις συνεδρίες σας με τρίτους. Επιπλέον, το δίκτυο συμβούλων μας εποπτεύεται από εξουσιοδοτημένα στελέχη της PULSO και ενημερώνεται τακτικά σε όποιες αλλαγές απαιτηθεί.

Εάν ο σύμβουλός σας θεωρήσει σκόπιμο να επικοινωνήσετε με τρίτους, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε μια φόρμα συγκατάθεσης εκ των προτέρων. Αυτό το έντυπο θα υποδεικνύει σαφώς σε τι συναινείτε. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι η περίπτωση που θεωρηθεί ότι αποτελείτε κίνδυνο για τον εαυτό σας ή / και το περιβάλλον σας (κίνδυνος αυτοκτονίας ή βίας). Σε αυτή την περίπτωση, ο σύμβουλος θα επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

3. Τι μπορώ να περιμένω από αυτή την πλατφόρμα και τι όχι;

Η πλατφόρμα EAP παρέχει:

 • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποστήριξης των εργαζομένων (Employee Assistance Program - EAP)·
 • πληροφορίες σχετικά με τους τομείς για τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε ατομική βοήθεια από την Pulso ή από έναν από τους συμβούλους μας.
 • πληροφορίες, αναφορές και συνδέσμους προς εσωτερικούς πόρους που παρέχονται από τον εργοδότη σας·
 • βιβλιοθήκη με συμβουλές σχετικά με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με την υγεία και την ευεξία·
 • πρόσβαση σε ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής (intake form) για να επικοινωνήσετε με το δίκτυο συμβούλων της PULSO·
 • και, κατά περίπτωση, πρόσβαση σε διαδραστικές ενότητες αυτοβοήθειας και εργαλεία όπως το HappyCare.

Κατά περίπτωση, μπορείτε να παραχωρήσετε στα μέλη της οικογένειάς σας πρόσβαση στην Πλατφόρμα EAP και στις σχετικές υπηρεσίες της. Η πλατφόρμα διαθέτει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο παροχής πρόσβασης σε μέλη της οικογένειας. Αυτή η πρόσβαση προορίζεται μόνο για μέλη της οικογένειας και απαγορεύεται η μεταφορά ή η χρήση τους από οποιοδήποτε άλλο άτομο.

4. Τι συμβαίνει με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 2016/679 της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

 • Τι χρειαζόμαστε

  Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει τη χρήση και αποθήκευση των δεδομένων σας. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο https://pulso-europe.eu/policies/personal-data-protection-policy
  Η Pulso Europe BV είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων από εσάς:

  • Προσωπικά δεδομένα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός υπαλλήλου, φύλο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, χώρα, εκπαίδευση, γενικές πληροφορίες σχετικά με τη σχέση με τον εργοδότη (οργανισμός, αρχαιότητα, λειτουργία, τόπος εργασίας και μονάδα οργάνωσης), κατάσταση πελάτη (εργαζόμενος/μέλος της οικογένειας). Σε περίπτωση που είστε μέλος οικογένειας εργαζομένου του οποίου ο εργοδότης παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα EAP, αποθηκεύονται επίσης δεδομένα σχετικά με την οικογενειακή σχέση με αυτόν τον εργαζόμενο.
  • Δεδομένα έρευνας σχετικά με τη γενική ευεξία σας και αξιολογήσεις της πορείας καθοδήγησης.
 • Γιατί τα χρειαζόμαστε

  Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Με την καταχώριση του προφίλ σας αποκτάτε τη δυνατότητα για επαρκή υποστήριξη από έναν διαχειριστή υποθέσεων και μετά για παραπομπή σε έναν σύμβουλο, ο οποίος θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας και στο πλαίσιο των υπηρεσιών παρέχοντας EAP. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρακτικούς λόγους.
  • Τα προσωπικά σας δεδεομένα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική επεξεργασία για τη δημιουργία στατιστικών αναφορών σχετικά με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς ως άτομο θα προστατεύονται αυστηρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είστε αναγνωρίσιμοι με το όνομά σας ή με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρίσιμο τρόπο σε φακέλους ή εκθέσεις που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τι θα κάνουμε με αυτά

  Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Pulso Europe BV που βρίσκεται στο Βέλγιο. Η φιλοξενία και αποθήκευση των δεδομένων σας πραγματοποιείται στα κέντρα δεδομένων του LNS (Βέλγιο) και της Amazon Web Services Inc. (Φρανκφούρτη, Γερμανία). Κανένας τρίτος πάροχος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας, εκτός εάν απαιτείται ειδικά από το νόμο.

  Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιηθούν για μάρκετινγκ ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

 • Πόσο καιρό θα τα κρατήσουμε

  Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα έγγραφά σας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στην Πλατφόρμα EAP θα αποθηκευτούν έως και 5 χρόνια μετά την τελευταία χρήση αυτής της πλατφόρμας ή οποιουδήποτε από τα τμήματά της. Μετά από αυτή την περίοδο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμετάκλητα. Ανατρέξτε στην Πολιτική διατήρησης δεδομένων που βρίσκεται στο https://pulso-europe.eu/policies/data-retention-policy για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διατήρησης προσωπικών δεδομένων.

 • Ποια είναι τα δικαιώματά σου;

  Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα σας είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε. Εάν η νομική βάση για την επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Έχετε το δικαίωμα να τα λάβετε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της Φόρμας Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων που βρίσκεται στο https://pulso-europe.eu/policies/data-subject-access-request-form

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει την καταγγελία σας και θα συνεργαστεί μαζί σας για την επίλυση του ζητήματος. Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

5. Είναι δωρεάν αυτές οι υπηρεσίες;

Ναι, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας EAP είναι δωρεάν. Ο εργοδότης σας (ή ο εργοδότης του μέλους της οικογένειάς σας) έχει συνάψει σύμβαση με την Pulso Europe για την εγγύηση αυτών των υπηρεσιών. Όλες οι συζητήσεις και οι συνεδρίες με την Pulso ή τους συμβούλους της καλύπτονται πλήρως από την παρούσα σύμβαση. Εάν ο σύμβουλός σας σας παραπέμψει σε διαφορετικό είδος φροντίδας, εκτός του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP), είστε υπεύθυνοι για τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτή τη φροντίδα. Ο σύμβουλός σας θα λάβει φυσικά υπόψη την οικονομική σας κατάσταση σε περίπτωση παραπομπής και θα το συζητήσει μαζί σας εκ των προτέρων.

6. Η συμμετοχή μου επηρεάζει τις ευθύνες μου στην εργασία;

Όχι, η χρήση της πλατφόρμας EAP ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της δεν σας απαλλάσσει από τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας, την περιγραφή της θέσης εργασίας ή / και τους κανονισμούς εργασίας. Για παράδειγμα, καμία από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα EAP δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την απουσία από την εργασία ούτε για να δικαιολογήσει ένα σοβαρό επαγγελματικό σφάλμα. Ο σύμβουλός σας δεν μπορεί να παράσχει καμία βεβαίωση για αυτά ή σχετικά θέματα.

7. Πώς μπορώ να εκφράσω την απογοήτευσή/ ευχαρίστησή μου για αυτές τις υπηρεσίες ή/και τους συμβούλους που είναι συμβεβλημένοι με την εταιρεία;

Μπορείτε να εκφράσετε όλα τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eap@pulso-europe.eu). Όπως και τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που μας παρέχετε σε αυτή τη φόρμα θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Συμφωνώντας με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, δηλώνω ότι:

 • Έχω ενημερωθεί για την πλατφόρμα EAP και τα τμήματά της
 • Διάβασα και κατάλαβα τις πληροφορίες.
 • Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου θα αντιμετωπιστεί με αυστηρή εμπιστευτικότητα·
 • Καταλαβαίνω ότι μπορώ να τερματίσω τη συμμετοχή μου ανά πάσα στιγμή.
 • Δίνω τη συγκατάθεσή μου στην Pulso Europe να επεξεργαστεί τα προσωπικά μου στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία στατιστικών εκθέσεων·
 • Χρησιμοποιώ αυτές τις υπηρεσίες σε πλήρη εθελοντική βάση.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας για την υπηρεσία που υπόκειται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Pulso Ευρώπη BV
Κύβος 52 / 0201
3010 Κέσελ-Λο
Βέλγιο
Τηλ: +32 16 20 85 96
Φαξ: +32 16 20 86 60

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην dpo@pulso-europe.eu ή γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.