Vergroot de veerkracht van uw werknemers

Welzijn op het werk is in ieders voordeel

 

EAP of 'Employee Assistance Programme' is een dienst gericht op professionele counseling en adviesverlening, gefocust op welzijn van medewerkers. Medewerkers die zich goed voelen, zullen meer bijdragen aan het succes van een organisatie.

Wij helpen uw medewerkers, inclusief managers en leidinggevenden, om persoonlijke, familiale en werkgerelateerde problemen aan te pakken. In dit kader bieden we advies, individuele counseling, coaching, ondersteuning bij crisissituaties en opvang na traumatische gebeurtenissen. Daarvoor werken we samen met een netwerk van experten op diverse terreinen. We zijn 24/7 bereikbaar via een gratis telefoonnummer of via e-mail. 

Via EAP Online voegen we een extra dimensie toe door op een zeer laagdrempelige manier informatie, zelftests en zelfhulp online aan te bieden. Werknemers kunnen er eveneens 24/7 gebruik van maken.

Voordelen van EAP Online voor uw organisatie

Laagdrempelig platform
toegankelijke tests en tools
Beveiligde online omgeving
Confidentialiteit gegarandeerd

Voor uw medewerkers

Helpdesk

Beschikbare EAP diensten
Hoe het EAP te contacteren voor persoonlijke ondersteuning

Bibliotheek

Informatie, tips en advies over allerlei thema’s rond uw welzijn

Tests & tools

Interactieve zelf-assessment en zelfhulp tools (indien aangeboden door uw werkgever)

Pulso is steeds een erg professionele partner geweest. Dankzij hun flexibiliteit en proactieve denkwijze konden we samen strategische stappenplannen uitwerken. De weg die voor ons ligt, zullen we dus ook samen bewandelen.

Marc Duerinckx , Health, Safety & Social Manager bij ENGIE HQ Brussel

AG Insurance koos ervoor een EAP te implementeren, omdat het welzijn en de betrokkenheid van de werknemers erbij baten. Het ligt ook in de lijn van onze waarden en ons welzijnsbeleid. En het helpt bij niet-werkgerelateerde stress, iets waarvoor AG Insurance zelf veel moeilijker tussenbeide kan komen.

Georges Volders, Preventieadviseur bij AG Insurance

Pulso beschikt over een zeer grote expertise in de welzijnsmaterie en werken telkens op maat van de verschillende doelgroepen. Ze hebben een zeer grote flexibiliteit en beschikbaarheid, kortom: best in class!

Christophe Maes, Directeur Health & Safety bij Delhaize

In een goed opgezet psychosociaal beleid binnen een organisatie wordt gestreefd naar de optimale afstemming tussen de doelstellingen van de organisatie en die van de werknemers. Een goede afstemming leidt tot algemeen welbevinden op het werk. En welbevinden bevordert de prestaties.

Bénédicte Taymans, Partner Pulso Europe

Topics

Over ons